Nasza właściwość terytorialna

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Gdyni Tomasz Draganik

Może prowadzić postępowania egzekucyjne w granicach swojej właściwości, a także ma terenie całego kraju na zasadzie wyboru komornika przez wierzyciela z wykluczeniem spraw związanych egzekucją z nieruchomości.


Dokonując wyboru komornika spoza rewiru, wierzyciel winien złożyć wraz z wnioskiem o wszczęcie egzekucji pisemne oświadczenie o korzystaniu z prawa wyboru komornika.


Komornik Sądowy Tomasz Draganik spełnia ustawową przesłankę o braku sześcio miesięcznych zaległości przy prowadzeniu postępowań egzekucyjnych i jest uprawniony do prowadzenia postępowań z możliwością wyboru wierzyciela na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. Podstawę prawną stanowi art. 8 ust. 8 ustawy o komornikach sądowych i egzekucji.

Wykaz dzielnic w Gdyni, obejmujący granice właściwości:

Dzielnica BABIE DOŁY

Dzielnica CHWARZNO-WICZLINO

Dzielnica CHYLONIA

Dzielnica CISOWA

Dzielnica DZIAŁKI LEŚNE

Dzielnica DĄBROWA

Dzielnica GRABÓWEK

Dzielnica KAMIENNA GÓRA

Dzielnica KARWINY

Dzielnica LESZCZYNKI

Dzielnica MAŁY KACK

Dzielnica OBŁUŻE

Dzielnica OKSYWIE

Dzielnica POGÓRZE

Dzielnica PUSTKI CISOWSKIE-DEMPTOWO

Dzielnica REDŁOWO

Dzielnica ŚRÓDMIEŚCIE

Dzielnica WIELKI KACK

Dzielnica WITOMINO-RADIOSTACJA

Dzielnica WITOMINO-LEŚNICZÓWKA

WZGÓRZE ŚWIĘTEGO MAKSYMILIANA