Dokumenty do pobrania

  • USTAWA KODEKS POSTĘPOWANIA CYWILNEGO
  • USTAWA o komornikach sądowych i egzekucji
  • wzór wniosek o wszczęcie postępowania egzekucyjnego
  • wniosek o umorzenie postępowania egzekucyjnego
  • wniosek o zawieszenie postępowania egzekucyjnego
  • wniosek o wszczęcie postępowania alimentacyjnego
  • wniosek o wszczęcie postępowania zabezpieczającego
  • wniosek o wszczęcie egzekucji opróżnienia lokalu mieszkalnego/użytkowego
  • oświadczenie o wyborze komornika
  • zlecenie poszukiwania majątku