Licytacje

Licytacje aktualne

Lokal użytkowy 207,00 m2
Cena wywołania: 1 531 125,00 zł
Licytacja odbędzie się: w dniu 23-02-2024 o godz. 13:00 w budynku Sądu Rejonowego w Gdyni z siedzibą przy pl. Konstytucji 5, 81-354 Gdynia

Zobacz obwieszczenie licytacji na stronie Krajowej Rady Komorniczej

Licytacja zakończone

Lokal mieszkalny 37,98 m2
Cena wywołania: 356 250,00 zł
Licytacja odbywa się: w drodze licytacji elektronicznej; rozpoczyna się dniu 04-01-2024 r. o godzinie 13:00 i zakończy się w dniu 11-01-2024 r. o godzinie 13:00.

Nieruchomość gruntowa zabudowana domem jednorodzinnym
Cena wywołania: 769 125,00 zł
Licytacja odbędzie się: w dniu 15-12-2023 o godz. 13:00 w budynku Sądu Rejonowego w Gdyni z siedzibą przy pl. Konstytucji 5, 81-354 Gdynia.

Lokal mieszkalny 51,40 m2
Cena wywołania: 304 500,00 zł
Licytacja odbędzie się: w dniu 08-12-2023 o godz. 10:30 w budynku Sądu Rejonowego w Gdyni z siedzibą przy pl. Konstytucji 5, 81-354 Gdynia.

Samochód osobowy Nissan Note
Cena wywołania: 5 000,00 zł
Licytacja odbędzie się: w dniu 24-02-2023 o godz. 11:00 w siedzibie kancelarii komornika ul. Wielkopolska 251/11, 81-531 Gdynia.

Lokal mieszkalny 33,37 m2
Cena wywołania: 193 425,00 zł
Licytacja odbywa się: w drodze licytacji elektronicznej rozpoczyna się dniu 23-02-2023r. o godzinie 12:00 i zakończy się w dniu 02-03-2023r. o godzinie 12:00.

Lokal mieszkalny 152,33 m2
Cena wywołania: 753 333,33 zł
Licytacja odbędzie się: w dniu 27-01-2023 o godz. 13:00 w budynku Sądu Rejonowego w Gdyni z siedzibą przy pl. Konstytucji 5, 81-354 Gdynia.

Wyposażenie biura (25 pozycji)
Licytacja odbędzie się: w dniu 12-01-2023 o godz. 11:00 w lokalu C11, Al. Zwycięstwa 96/98, 81-451 Gdynia.

Samochód osobowy Nissan Note
Cena wywołania: 7 500,00 zł
Licytacja odbędzie się: w dniu 13-12-2022 o godz. 10:00 w siedzibie kancelarii komornika ul. Wielkopolska 251/11, 81-531 Gdynia.

Lokal niemieszkalny - miejsce w hali garażowej - udział 760/57760
Powierzchnia użytkowa: 1951,20 m2
Cena wywołania: 16 125,00 zł
Licytacja odbędzie się: w dniu 09-12-2022 o godz. 13:00 w budynku Sądu Rejonowego w Gdyni z siedzibą przy pl. Konstytucji 5, 81-354 Gdynia.

Łańcuch ze złota
Waga: 113,4 g
Cena wywołania: 11 907,00 zł
Licytacja odbędzie się: w dniu 09-06-2022 o godz. 10:00 w siedzibie kancelarii komornika ul. Wielkopolska 251/11, 81-531 Gdynia.

Lokal użytkowy - udział 1/2 - 64,91 m2
Cena wywołania: 89 666,67 zł
Licytacja odbędzie się: w dniu 27-05-2022 o godz. 09:30 w budynku Sądu Rejonowego w Gdyni z siedzibą przy pl. Konstytucji 5, 81-354 Gdynia.

Lokal użytkowy - udział 1/2 - 55,42 m2
Cena wywołania: 148 500,00 zł
Licytacja odbędzie się: w dniu 09-05-2022 o godz. 12:00 w budynku Sądu Rejonowego w Gdyni z siedzibą przy pl. Konstytucji 5, 81-354 Gdynia.

Licytacje ruchomości

Przystępujący do licytacji ruchomości obowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania. Nabywca licytacyjny musi wpłacić cenę nabycia natychmiast po udzieleniu mu przybicia. W przypadku, w którym cena ruchomości przekroczyła 500 zł, to obowiązek nabywcy ograniczony zostaje do opłacenia jednej piątej wylicytowanej kwoty, jednak nie mniej niż 500 zł. Pozostałą należność należy uiścić maksymalnie w dniu następnym, do godziny 12.00. Pełnomocnictwo do udziału w licytacji powinno być stwierdzone dokumentem z podpisem urzędowo poświadczonym z wyłączeniem pełnomocnictwa udzielonego adwokatowi lub radcy prawnemu. W licytacji nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym.

Licytacje nieruchomości

Osoba przystępująca do licytacji nieruchomości powinna posiadać dowód osobisty lub inny dokument potwierdzający tożsamość, a także uiścić na dzień przed licytacja rękojmie w wysokości jednej dziesiątej ceny oszacowania. Wpłaty należy dokonać przelewem na konto komornika sądowego bądź osobiście w siedzibie kancelarii. W przypadku przystąpienia do licytacji przez pełnomocnika pełnomocnictwo do udziału w licytacji powinno być stwierdzone dokumentem z podpisem urzędowo poświadczonym. Podpisy na pełnomocnictwach udzielonych przez państwowe jednostki organizacyjne lub jednostki organizacyjne samorządu terytorialnego oraz na pełnomocnictwach udzielonych adwokatom lub radcom prawnym nie wymagają poświadczenia. W przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

Prowadzimy licytacje:

 • Licytacje domów
 • Licytacje gruntów
 • Licytacje lokali użytkowych
 • Licytacje magazynów i hal
 • Licytacje mieszkań
 • Licytacje samochodów ciężarowych
 • Licytacje samochodów osobowych
 • Licytacje maszyn przemysłowych
 • Licytacje łodzi i jachtów
 • Licytacje wierzytelnosci
 • Licytacje innch praw majątkowych