Licytacje

Licytacje ruchomości

Przystępujący do licytacji ruchomości obowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania. Nabywca licytacyjny musi wpłacić cenę nabycia natychmiast po udzieleniu mu przybicia. W przypadku, w którym cena ruchomości przekroczyła 500 zł, to obowiązek nabywcy ograniczony zostaje do opłacenia jednej piątej wylicytowanej kwoty, jednak nie mniej niż 500 zł. Pozostałą należność należy uiścić maksymalnie w dniu następnym, do godziny 12.00. Pełnomocnictwo do udziału w licytacji powinno być stwierdzone dokumentem z podpisem urzędowo poświadczonym z wyłączeniem pełnomocnictwa udzielonego adwokatowi lub radcy prawnemu. W licytacji nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym.

Licytacje nieruchomości

Osoba przystępująca do licytacji nieruchomości powinna posiadać dowód osobisty lub inny dokument potwierdzający tożsamość, a także uiścić na dzień przed licytacja rękojmie w wysokości jednej dziesiątej ceny oszacowania. Wpłaty należy dokonać przelewem na konto komornika sądowego bądź osobiście w siedzibie kancelarii. W przypadku przystąpienia do licytacji przez pełnomocnika pełnomocnictwo do udziału w licytacji powinno być stwierdzone dokumentem z podpisem urzędowo poświadczonym. Podpisy na pełnomocnictwach udzielonych przez państwowe jednostki organizacyjne lub jednostki organizacyjne samorządu terytorialnego oraz na pełnomocnictwach udzielonych adwokatom lub radcom prawnym nie wymagają poświadczenia. W przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

Prowadzimy licytacje:

 • Licytacje domów
 • Licytacje gruntów
 • Licytacje lokali użytkowych
 • Licytacje magazynów i hal
 • Licytacje mieszkań
 • Licytacje samochodów ciężarowych
 • Licytacje samochodów osobowych
 • Licytacje maszyn przemysłowych
 • Licytacje łodzi i jachtów
 • Licytacje wierzytelnosci
 • Licytacje innch praw majątkowych